U sarajevskim gimnazijama uvodi se smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović imenovao je Radnu grupu za izradu Nastavnog plana i programa i Elaborata o uvođenju smjera informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama Kantona Sarajevo. Radna grupa, koju čine eksperti iz javnog i privatnog sektora te profesori sa Elektrotehničkog fakulteta, održala je prvi sastanak u cilju utvrđivanja plana rada.


Ovo ministarstvo prepoznalo je potrebu za školovanjem kadra u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija na nivou srednjeg obrazovanja. Po riječima ministra Kazazovića, cilj je modernizacija obrazovnog sistema za buduće generacije, a u skladu s dokumentom „Studija razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo“ koji je usvojila Vlada KS.

– To je važno i sa aspekta povećanja informacijsko-komunikacijske i tehnološke konkurentnosti Kantona Sarajevo i zapošljavanja mladog obrazovanog kadra.  Njima treba omogućiti sticanje IT znanja kroz adekvatne nastavne planove i programe. Naglasak je na stvaranju modela informatičkog smjera koji će voditi kompetentni nastavnici u saradnji sa IT strukom, a nastava će biti utemeljena na praktičnim iskustvima, istakao je ministar Kazazović.

Dodao je i da je jedan od procesa koje provodi ovo ministarstvo uvođenje dodatne edukacije iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim srednjim školama Kantona Sarajevo.

(Školski.ba)