Školski.ba – Najljepše je đačko doba!

Budući izgled Muzičke škole u Tuzli / Foto: Klix

Nakon decenije počinje izgradnja zgrade Muzičke škole u Tuzli

Brojni istaknuti muzički umjetnici svoje prve taktove naučili su svirati u Muzičkoj školi u Tuzli, a historijska zgrada u kojoj se nalazila ova ustanova je srušena. Pusto zemljište popunit će nova građevina, čija izgradnja počinje 1. septembra ove godine.

Nije važno koliko sporo ideš sve dok ne staješ.
Konfucije

Kung Fu Ce ili Konfucije bio je jedan od prvih filozofa. Zajedno sa Lao Ceom i Sidartom Gaotamom Budom bio je jedan od prvih filozofa koji su došli sa Dalekog Istoka. U njihovim idejama se nalaze počeci filozofskog mišljenja (iako se ne uzimaju zvanično za prve filozofe jer njihova filozofija je duboko vezana za religiju). Konfucije je bio najveći etički mislilac stare Kine. Za njega osnov dobra je poštovanje tradicije. Smatrao je da ako su ljudi dobri sve je oko njih je dobro. Također, govorio je da je autoritet u društvu autoritet starijih. Njegovo je mišljenje da prirodne vrline čovjek usavršava učenjem, a to razvije sposobnosti razlikovanja dobra i zla. Njegova najpoznatija izreka glasi: “Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želio da drugi učini tebi.”