Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene Školski.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene Školski.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene Školski.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene Školski.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili. Specifična pravila koja su dio Opštih uslova korištenja su:

Prava i obaveze korisnika

Školski.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni Školski.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene Školski.ba. Školski.ba sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Školski.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice Školski.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

Školski.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Školski.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Školski.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Školski.ba.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene Školski.ba ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Školski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene Školski.ba.

Veze

Školski.ba sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Školski.ba ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene Školski.ba, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Školski.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Školski.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Školski.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal Školski.ba na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: [email protected]. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Odnos sa drugim sadržajima

Domena Školski.ba sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. Školski.ba nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Politika privatnosti

Sastavni dio Opštih uslova korištenja je i Politika privatnosti.Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije na internet stranici www.skolski.ba.

Komentari na portalu i forumu

Školski.ba se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu i forumu. Poruke i komentari na portalu i forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala i foruma. Kao korisnik portala i foruma zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost Školski.ba portala. Kao korisnik portala i foruma, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala i foruma.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal Školski.ba zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Školski.ba.

Zadnja izmjena: 23.05.2018.