Zbornica

Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za I grupu polaznika

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina krenula sa ubrzanim aktivnostima na putu evropskih integracija, potrebno je da obrazovne ustanove koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ojačaju ljudske resurse u kontekstu osposobljenosti za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi se što kvalitetnije iskoristile mogućnosti EU fondova.

PROČITAJ VIŠE