Kako motivisati tinejdžere na učenje: Savjeti za roditelje i nastavnike

Motivacija tinejdžera za učenje može biti izazov kako za roditelje tako i za nastavnike.


Učenica uči
Ilustracija: STUDOMAT

Adolescencija je period velikih promjena, traženja identiteta i izražavanja neovisnosti, što može uticati na stavove prema učenju. Međutim, s pravim pristupom, moguće je potaknuti motivaciju kod mladih i usmjeriti ih prema postizanju akademskih ciljeva.

Razumijevanje adolescenata

Prvi korak u motivisanju tinejdžera za učenje je razumijevanje njihovih psiholoških i emocionalnih potreba. Adolescencija je period kada mladi ljudi počinju više cijeniti mišljenja svojih vršnjaka i traže veću samostalnost. Zbog toga, pristupi koji promovišu autonomiju i pružaju osjećaj pripadnosti grupi mogu biti posebno efikasni.

Postavljanje realnih ciljeva

Pomaganje tinejdžerima u postavljanju realnih i dostižnih ciljeva može ih motivisati da rade prema njima. Važno je da ciljevi budu specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni (SMART). Ohrabrenje i priznanje svakog koraka ka ostvarenju tih ciljeva mogu dodatno povećati njihovu motivaciju.

Stvaranje pozitivnog okruženja

Tinejdžeri će biti više motivisani da uče ako se osjećaju sigurno i podržano. Stvaranje pozitivne atmosfere, bilo kod kuće ili u školi, podstiče učenje. To uključuje osiguranje mirnog prostora za učenje, dostupnost materijala za učenje, kao i ohrabrenje i podršku u procesu učenja.

Primjena praktičnih i relevantnih primjera

Povezivanje gradiva s realnim životnim situacijama može pomoći tinejdžerima da vide praktičnu primjenu onoga što uče. Kada uvide kako akademsko znanje može biti primijenjeno u stvarnom svijetu, vjerovatnije je da će biti motivisani za učenje.

Ohrabrenje samostalnog učenja

Poticanje tinejdžera na samostalno učenje i istraživanje tema koje ih zanimaju može pomoći u razvoju ljubavi prema učenju. Samostalno učenje omogućava im da preuzmu kontrolu nad svojim obrazovanjem i prilagode tempo i stil učenja prema svojim potrebama.

Pohvala i pozitivno pojačanje

Redovno izražavanje pohvale i pružanje pozitivnog pojačanja za trud i postignuća može znatno povećati motivaciju tinejdžera. Važno je prepoznati njihov napor, a ne samo postignuća, i koristiti konstruktivnu kritiku da ih vodi prema

Motivisanje tinejdžera za učenje zahtijeva razumijevanje, podršku, i prilagođavanje pristupa njihovim individualnim potrebama i interesima. Kroz postavljanje realnih ciljeva, stvaranje pozitivnog učenog okruženja, i primjenu strategija koje vrednuju autonomiju i praktično učenje, roditelji i nastavnici mogu igrati ključnu ulogu u motivisanju mladih ljudi. Uspjeh u ovom poduhvatu može imati dugotrajan utjecaj na akademski i lični razvoj tinejdžera.