Kako zadržati pažnju učenika na časovima: Savjeti za nastavnike

Održavanje pažnje učenika tokom nastave predstavlja jedan od najvećih izazova za svakog učitelja ili nastavnika.


Drawing lesson. Funny interesting class with teacher, involved in learning process.
Ilustracija: Školski.ba / Envato

S obzirom na to da se moderni učenici susreću sa sve većim brojem distrakcija, kao što su pametni telefoni i društvene mreže, zadržati njihovu pažnju tokom časa postaje sve teže. U nastavku, pročitajte neke od načina na koje učitelji i nastavnici mogu održati pažnju učenika na časovima.

Interaktivni časovi

Jedan od najboljih načina za održavanje pažnje učenika je korištenje interaktivnih časova. Ovi časovi uključuju učenike u proces učenja, daju im priliku da izraze svoje mišljenje i mišljenje drugih učenika, te ih uključuju u aktivnosti koje su zabavne i edukativne. Interaktivni časovi uključuju i različite vrste nastavnih materijala, kao što su video snimci, prezentacije i igre.

Kreiranje interesantnih aktivnosti

Učitelji i nastavnici mogu održati pažnju učenika kroz kreiranje interesantnih aktivnosti. Ove aktivnosti bi trebale biti usklađene sa nastavnim programom, ali bi trebale biti i zabavne i angažirajuće za učenike. Na primjer, učitelj/ica bi mogao/la organizovati debatu ili diskusiju na neku temu, postaviti pitanja za razmišljanje ili čak organizirati kreativni projekat koji će motivirati učenike da se aktivno uključe u proces učenja.

Korištenje multimedije

Multimedija može biti korisna za održavanje pažnje učenika. Video snimci, animacije, fotografije i prezentacije mogu pomoći učenicima da bolje razumiju koncepte i da ih zadrže u memoriji. Ove tehnike učenja mogu biti korisne i za vizualne i auditivne učenike.

Različiti stilovi predavanja

Nastavnici mogu koristiti različite stilove predavanja kako bi zadržali pažnju učenika. Na primjer, umjesto da koristi tradicionalne metode predavanja, nastavnik bi mogao koristiti debate, igre uloga ili grupne zadatke kako bi motivirao učenike i održao njihovu pažnju tokom časa.

Uključivanje svih učenika

Kako bi se osiguralo da svi učenici ostanu fokusirani tokom časa, nastavnici bi trebali aktivno uključivati sve učenike u procesu učenja. To uključuje pružanje prilika za učenje u malim grupama, individualne razgovore sa učenicima i davanje prilika za izlaganje i dijeljenje njihovog mišljenja i iskustava. Na taj način, nastavnik će osigurati da svaki učenik ima priliku za sudjelovanje i aktivno učenje, što će pomoći u održavanju njihove pažnje i motivacije.

Raznovrsnost

Jedan od ključnih faktora za održavanje pažnje učenika je raznovrsnost. Nastavnici bi trebali koristiti različite metode učenja, alate i tehnike kako bi osigurali da učenici ne dosade. Učenici se trebaju osjećati uključenima u proces učenja i osjećati da imaju priliku učiti na svoj način.

Pohvale i nagrade

Na kraju časa, nastavnik bi trebao pohvaliti učenike za njihov rad i trud. Pohvale mogu pomoći učenicima da se osjećaju motivirano i važno, što će pomoći u održavanju njihove pažnje na časovima. Također, mogu se koristiti i male nagrade kao što su slatkiši ili certifikati kako bi se nagradili učenici za njihov uspjeh.

Konačno, održavanje pažnje učenika tokom nastave zahtijeva od nastavnika da budu kreativni, inovativni i fleksibilni u pristupu učenju. Nastavnici bi trebali raditi na tome da svojim učenicima pruže edukativne i angažirajuće aktivnosti koje će ih motivirati da se aktivno uključe u proces učenja. Uz pravilan pristup, nastavnici mogu osigurati da njihovi učenici budu fokusirani i zainteresovani tokom časa, što će pomoći u postizanju boljih rezultata učenja i uspjeha u životu.