Najnovije

An open book with lighting by a star inside a lightbulb

Prirodna svjetlost poboljšava učenje

Najnovija istraživanja koja su se bavila uticajem svetlosti na produktivnost neosporno su dokazala ono na šta ljekari već godinama upozoravaju. Nedostatak prirodne svjetlosti i sve veća izloženost vještačkom osvjetljenju tokom učenja i rada ne samo da smanjuju našu produktivnost, već i utiču na naše zdravlje.

Pročitajte više »

Za buduće brucoše: Upoznajte se sa studijskim programima Univerziteta u Novoj Gorici

Na granici sa Slovenijom i Italijom, između Jadranskog mora i Alpa, nalazi se Univerzitet u Novoj Gorici. Sa svojih 400-450 studenata, može se reći da je relativno mali univerzitet, ali kroz svoju dvadesetšestogodišnju historiju, pokazao je i nastavlja da pokazuje odlične rezultate na globalnom nivou. Njegova istraživačka izvrsnost zabilježena je širom svijeta, a zajedno sa snažnom međunarodnom orijentacijom, visokokvalitetnim studijskim programima koji spajaju teoriju i istraživanje sa praksom, te posebnom predanošću svog nastavnog osoblja studentima, privlači sve veći broj studenata.

Pročitajte više »
An open book with lighting by a star inside a lightbulb

Prirodna svjetlost poboljšava učenje

Najnovija istraživanja koja su se bavila uticajem svetlosti na produktivnost neosporno su dokazala ono na šta ljekari već godinama upozoravaju. Nedostatak prirodne svjetlosti i sve veća izloženost vještačkom osvjetljenju tokom učenja i rada ne samo da smanjuju našu produktivnost, već i utiču na naše zdravlje.

Pročitajte više »

Za buduće brucoše: Upoznajte se sa studijskim programima Univerziteta u Novoj Gorici

Na granici sa Slovenijom i Italijom, između Jadranskog mora i Alpa, nalazi se Univerzitet u Novoj Gorici. Sa svojih 400-450 studenata, može se reći da je relativno mali univerzitet, ali kroz svoju dvadesetšestogodišnju historiju, pokazao je i nastavlja da pokazuje odlične rezultate na globalnom nivou. Njegova istraživačka izvrsnost zabilježena je širom svijeta, a zajedno sa snažnom međunarodnom orijentacijom, visokokvalitetnim studijskim programima koji spajaju teoriju i istraživanje sa praksom, te posebnom predanošću svog nastavnog osoblja studentima, privlači sve veći broj studenata.

Pročitajte više »