Online upis će biti obavezan za sve srednje škole u Kantonu Sarajevo

Na sastanku predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predstavnika Univerzitetsko tele-informatičkog centra UTIC i direktora srednjih škola na području Kantona Sarajevo, održanog 16.2.2017. godine, razmatrao se plan aktivnosti za „On-line upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo“.


Foto: Ilustracija

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u okviru unapređenja sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo, i ove godine ima u planu online prijave i upise na programe obrazovanja u sve srednje škole na području Kantona Sarajevo.

Ove godine, online upis će biti obavezan te će se na taj način omogućiti učenicima da iskoriste svoj potencijal i upišu se u najbolju srednju školu shodno svom uspjehu u osnovnoj školi.

Putem Informacionog sistema on-line upisi u srednje škole učenici vrše prijavu i upis u srednje škole Kantona Sarajevo, a na osnovu konkursa za upis koji se objavljuje na web stranici Ministarstva. Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja škole prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih škola te uvida u rezultate po školama, pa do ostvarenja prava upisa u srednje škole.

Učenicima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvaren tokom osnovnog obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaku prijavljenu školu prema uslovima koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na skalama poretka za svaku od škola koju su prijavili.

(Školski.ba)