Država treba subvencionirati troškove boravka djece u vrtićima širom BiH

Zaostajemo za regijom. Formalno predškolsko obrazovanje u BiH karakteriziraju i niske stope upisa djece i kapaciteti koji ne mogu zadovoljiti trenutnu potražnju za uslugama POO.


Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Centar za politike i upravljanje (CPU) objavio je studiju “Poticaji za povećanje kapaciteta predškolskih ustanova u BiH ” u kojoj su predstavljene opcije za povećanje obima upisa djece u ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.

Opcije su ocijenjene po osnovu troškova i izvodljivosti provedbe, te koristi za djecu, roditelje i kompanije. Formalno predškolsko obrazovanje u BiH karakteriziraju i niske stope upisa djece i kapaciteti koji ne mogu zadovoljiti trenutnu potražnju za uslugama POO.

Ukupna stopa upisa djece u POO iznosi 17,2 posto što je znatno niže od stope upisa u susjednim zemljama (Hrvatska i Srbija preko 60%). U Bosni i Hercegovini je u 2018. godini izdvojeno oko 59,6 miliona KM za formalno predškolsko obrazovanje, što predstavlja 4,4 posto od ukupnih ulaganja u obrazovanje, odnosno 0,16 posto ukupnog BDP-a.

U maju 2021. godine, CPU je pokrenuo Inicijativu za osiguranje dodatnih sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje. Sistemska podrška rasta kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, te povećanje koristi za djecu, roditelje i kompanije, predstavljaju ključne ciljeve ulaganja u POO.

S tim u vezi, za potrebe ove studije, CPU je sproveo istraživanje gdje najzanimljiviji podaci pokazuju značaj dostupnosti vrtića za karijerni razvoj majke, cjenovnu pristupačnost istih i mogućnosti subvencioniranja upisa djece u vrtiće. Za 87 posto ispitanika, cjenovna prihvatljivost usluga POO predstavlja važan faktor pri donošenju odluke o upisu djeteta u POO ustanovu. 72 posto ispitanika smatra da je važno da država/entitet/kanton/lokalna uprava subvencionira troškove boravka djece u POO.

Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova POO. Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije, prenosi Bljesak.info.