• 20.01.2021.

Pismo djeda

Pisac i pjesnik James K. Flanagan ostavio je svojim unucima, od kojih najmlađe ima pet, a najstarije 11 godina, pismo