Ministarstvo obrazovanja KS unaprijedilo planove za 22 školska predmeta

Ovo bi trebalo doprinijeti obrazovnom sistemu i dati svrsishodnost za postizanje ugodnog i funkcionalnog ambijenta za rast i razvoj.


Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo je danas prezentirao nacrt 22 nova predmetna kurikuluma.

Ovi kurikulumi činit će centralni dio reforme nastavnog plana i programa koja se planira implementirati od septembra 2022. godine, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje KS, Naida Hota-Muminović, na današnjoj prezentaciji nacrta dvadeset i dva nova predmetna kurikuluma u Kantonu Sarajevo.

Prijedlozi novih kurikuluma izrađeni su na jedinstvenoj metodologiji koja nudi novi pristup podučavanju i učenju, a kompletan sadržaj kurikuluma dostupan je na http://kurikulum.ks.gov.ba.

Javna rasprava trajat će do 17. maja, a svi zainteresovani mogu ostaviti svoje komentare i pitanja putem online obrasca.

Naglašavajući da je rad na kurikulumima počeo još 2016. godine, ministrica Hota-Muminović istakla je zadovoljstvo što će ovi dokumenti nakon javne rasprave, recenzija i dorada, zaživjeti u učionicama među učenicima i nastavnicima.

Nastojimo da gledamo cjelovitost procesa reforme obrazovanja i da upravo tako vodimo proces obrazovne reforme. Sve što se podučava i uči u učionici mora imati svoju podršku u svim drugim vannastavnim, školskim, a također i društvenim prilikama, procesima, poduhvatima i aktivnostima.

To su odgojni koncepti koje treba oživjeti, sinhronizirati i prilagoditi djeci i učenicima i njihovim potrebama, kazala je Hota-Muminović i dodala da je pred Ministarstvom još mnogo posla na provođenju cjelovite reforme obrazovanja, te da rade ubrzano.

Voditeljica Ekspertne radne grupe, Azra Nizić pozvala je nastavnike i akademsku zajednicu da studiozno pristupe čitanju predmetnih kurikuluma kako bi zaista obezbijedili bolje obrazovanje za našu djecu i učenike.

Želimo da naši učenici na narednom međunarodnom testiranju pokažu daleko bolje rezultate od dosadašnjih jer smo upravo sve preporuke i smjernice koje su date i nakon PISA i TIMSS testiranja, pokušali implementirati i ugraditi u nove predmetne kurikulume Kantona Sarajevo, naglasila je Nizić te dodala da su na izradi kurikuluma radila 93 člana i članice radne grupe.

Relevantna međunarodna istraživanja pokazala su visok nivo funkcionalne nepismenosti naših učenika na svim nivoima i ne raditi ništa nakon dobivenih rezultata bio bi najgori mogući scenario.

Vjerujemo da ćemo ovim dijelom kurikularne reforme pokrenuti procese u obrazovanju koji će podići ljestvice zahtjeva, za koje znamo da ih naša djeca mogu ispuniti, kazala je članica Ekspertne radne grupe iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Žaneta Džumhur i dodala da će nakon završene javne rasprave stručnjaci studiozno pristupiti analizi materijala i predložiti sadržaj finalnih kurikuluma.

Na press konferenciji naglašeno je i da šira kurikularna reforma podrazumijeva i sistematične programe podrške nastavnicima, programe profesionalnog razvoja direktora, dodjeljivanje markica školama koje su lideri u inovacijama te školama gdje učenici rado idu.

Također, definisani su i instrumenti za evaluaciju ukupne školske infrastrukture kao i uspostavljanje veza sa svim drugim servisima i oblastima društva koji će obrazovnom sistemu dati svrsishodnost za postizanje ugodnog i funkcionalnog ambijenta za rast i razvoj.