Općina Novo Sarajevo sa 125.000 KM podržala deset osnovnih škola

Ova podrška biće namijenjena za sanaciju školskih ograda, sala za tjelesni i zdravstveni odgoj, školskih aula, trpezarija i toaleta, rekonstrukciju krovova, krečenje prostorija škola, uređenje parking prostora, nabavku opreme, učila i školskog inventara.


Učionica
Ilustracija: Školski.ba

U svrhu podrške i poboljšanja uslova rada osnovnih škola iz Novog Sarajeva, opština Novo Sarajevo namjenski je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 125.000 KM.

Deset osnovnih škola iskazalo je potrebu za finansijskim sredstvima koja će iskoristiti za stvarne potrebe, među kojima su Centar za obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ i Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“.

Za deset osnovnih škola biće izdvojeno po 12.000 KM, dok će za Edukativni centar Nova Kasaba koji je područna škola OŠ „Malta“, biti izdvojeno 5.000 KM.