U osnovne škole opštine Centar upisana 623 prvačića

U osnovne škole na području opštine Centar Sarajevo za narednu školsku godinu upisana su 623 prvačića.


Ilustracija: Školski.ba
Ilustracija: Školski.ba

Riječ je o prvom upisnom roku a za konkurs koji je raspisalo 12 osnovnih škola sa područja Centra, koja imaju status javne ustanove, te jedna privatna međunarodna škola.

Prema evidenciji Službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport opštine Centar, u školskoj 2024/2025. godini najviše učenika, njih 100 pohađaće prvi razred u osnovnoj školi Katoličkog školskog centra, dok je u Osnovnu školu “Musa Ćazim Ćatić” upisano 68 djece.

Jedan manje učenik je upisan u OŠ „Šip“, dok je 64 prvačića upisano u Osnovnu školu „Alija Nametak“. U Osnovnu školu „Nafija Sarajlić“ upisana su 62 prvačića, a u OŠ „Safvet-beg Bašagić“ upisano je 50 učenika u prvi razred. U osnovne škole „Isak Samokovlija“ i „Hasan Kikić“ upisano je po 46 đaka, a u OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ upisano je 41 učenik, dok je 30 djece upisano u OŠ „Vladislav Skarić“ u prvom upisnom roku. U Osnovnu školu „Silvije Strahimir Kranjčević“ upisano je 24 djece, a u OŠ „Hasan Kamija“ 16 đaka. U Internationale Deutsche Schule Sarajevo (IDSS) u prvi razred se upisalo devetero djece dok u ovom upisnom roku nijedno dijete nije upisano u prvi razred Javne ustanove „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“.