Ovim pravilnikom se reguliše način vrednovanja i ocjenjivanja učenika osnovnih i srednjih škola, načini provjeravanja njihovog znanja, vještina, sposobnosti i primjene stečenih znanja, kao i okvirni kalendar pisanih provjera znanja.

U narednom periodu biće donešen i novi Pravilnik o prijemu uposlenika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

(Školski.ba)