Eksterna matura će se polagati prema sljedećem rasporedu:

1. dan – 20.06.2016. godine

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
  • Engleski jezik/Njemački jezik sa početkom u 12,00 sati.

2. dan – 21.06.2016. godine

  • Matematika, sa početkom u 10,00 sati.

(Školski.ba)