Pogledajte dirljive slike koje prikazuju ljubav između očeva i kćerki

Po svemu sudeći, živimo u društvu u kome je, kada je u pitanju briga o djeci, uloga oca jednaka ulozi majke. Posebna veza je, pak, ona između očeva i kćerki.