Pogledajte dirljive slike koje prikazuju ljubav između očeva i kćerki

Po svemu sudeći, živimo u društvu u kome je, kada je u pitanju briga o djeci, uloga oca jednaka ulozi majke. Posebna veza je, pak, ona između očeva i kćerki.


Kako bi ilustrovala ovu posebnu i nježnu ljubav, Snezhana Soosh, mlada slikarka, nacrtala je divne crteže i objavila ih na svom Instagram profilu. Ove slatke slike dokazuju nam da istinska i velika snaga naših očeva leži, upravo, u njihovoj dobroti, pažnji i nježnosti.

Svaka slika će u vama probuditi razne emocije. Ove emotivne slike “natjerat” će vas da svog oca volite još više.