KS: Usmeno ispitivanje ne smije biti kraće od 5 i duže od 15 minuta

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Srajevo pripremilo je nekoliko Pravilnika koji se nalaze u javnoj raspravi, a koji će regulisati neka veoma važna pitanja u oblasti obrazovanja. Jedan od njih je i novi Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju učenika u osnovnim i srednjim školama u KS.


Foto: Ilustracija

Novim Pravilnikom propisuje se način praćenja, provjeravanja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika osnovnih i srednjih škola, evidentiranje važnih podataka u toku rada s učenicima, načini provjeravanja njihovog znanja, vještina, sposobnosti i primjene stečenih znanja.

Kriterije ocjenjivanja učenika iz određenog nastavnog predmeta izradit će stručni aktiv nastavnika određenog nastavnog predmeta na području Kantona Sarajevo uz stručnu pomoć matične visokoškolske ustanove i uz saglasnost Ministarstva.

Pravilnikom su između ostalog definisane i tehnike ocjenjivanja, pa će se tako broj osvojenih bodova na pismenoj provjeri znanja pretvarati u brojčanu ocjenu, i to na način da od 0 do 40 posto bodova daje ocjenu 1, od 41 do 55 posto ocjenu 2, od 56 do 70 ocjenu 3, od 71 do 85 ocjenu 4 i od 86 do 100 ocjenu 5.

Kako prenosi Klix.ba, novim Pravilnikom tretira se i područje vrednovanja i ocjenjivanja učenika s poteškoćama. Tako se navodi da kriterije vrednovanja učenika s poteškoćama treba prilagoditi sposobnostima i mogućnostima učenika.

Ako učenik ima izražene poteškoće u glasovno-govornoj komunikaciji, tom učeniku omogućava se pismena provjera, a ako učenik ima izražene poteškoće u pisanom izražavanju, omogućava mu se usmena provjera u dogovoru s odjeljenjskim vijećem škole.

Pored toga, istaknuto je da nadareni učenik može u jednoj školskoj godini završiti dva razreda.

Kada je riječ o usmenoj provjeri znanja, ona u pravilu ne smije trajati kraće od pet, a duže od 15 minuta.

Roditelji imaju pravo i obavezu da se upoznaju o elementima ocjenjivanja, kao i načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet, regulisano je između ostalog novim Pravilnikom.

Detaljna analiza i izmjene Pravilnika u načinu vrednovanja i ocjenjivanja izvršene su s ciljem ispravljanja prethodnih neregularnosti i nejasnoća, a ovim izmjenama se očekuje da taj segment obrazovanja bude znatno poboljšan.

(Klix.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!