Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA organizovalo edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za I grupu polaznika, nastavnika koji su izabrani predstavnici svojih škola od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Edukacija se održava u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i trajat će pet dana, do 30.1.2017. godine. Edukacija je bazirana na praktičnom grupnom radu sa polaznicima te će se cjelokupni program realizirati na bazi stvarnih projekata. Koristeći stečeno znanje i iskustvo u provedbi, simulirat će se tok pripreme i provedbe konkretnih projekata.

(Školski.ba)