KS: Završena izrada Pravilnika o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

Radna grupa za izradu Pravilnika o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo završila je izradu ovog podzakonskog akta i prezentirala ga jučer direktorima škola Kantona Sarajevo.


Foto: Ilustracija

– Cilj nam je da uvođenjem pravila mijenjamo loše prehrambene navike naše djece i učenika, da kroz pravilnu ishranu zaštitimo njihovo zdravlje, ali i unaprijedimo ponudu školskih užina u smislu da su one nutritivno bogate i da odgovaraju zdravstvenoj ispravnosti, navela je Suada Karić voditeljica ove Radne grupe i profesor u Poljoprivredno-prehrambenoj školi.

Pravilnik sadrži preporuke o hrani koja treba biti zastupljena, odnosno koja će zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe djece i učenika određenih uzrasta, ali i  preporuke o hrani koja bi trebala biti u ograničenoj upotrebi ili potpuno izbačena iz školskih kantina.

Dodala je da očekuje da će Pravilnik uskoro stupiti na snagu.

– Mišljenje na Pravilnik je dala i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, jer nam je cilj da on zaživi na terenu i da se može jasno kontrolirati njegova primjena. Nakon usvajanja od resornog ministarstva, Pravilnik će biti primijenjen u školama. One će sa dobavljačima hrane morati sklopiti sporazum o pridržavanju Pravilnika, naglasila je Karić.

Rezultati istraživanja sublimirani u publikaciji ‘Pretilost djece osnovnih škola Kantona Sarajevo’ pokazali su da broj gojazne djece raste. Iz tog razloga je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS pokrenulo izradu navedenog pravilnika, ali i uvelo dodatni treći čas tjelesnog odgoja u školama u cilju povećanja njihove fizičke aktivnosti.

Predstavnik Radne grupe za izradu navedne publikacije i profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Erol Kovačević najavio je da će javnosti uskoro biti prezentirani i rezultati istraživanja o pretilosti djece u srednjim školama KS.

– Rezultati istraživanja u osnovnim školama pokazali su da oko 50 posto djece ima poremećaj u indeksu tjelesne mase, a veliki broj njih je svrstan u kategoriju prekomjerno gojaznih osoba. U srednjim školama rezultati istraživanja su nešto bolji i pokazuju da je oko 18 posto djece pretilo, naveo je Kovačević. Kazao je da su direktori škola  upoznati sa rezultatima istraživanja te su im date smjernice na koji način se školski sistem treba postaviti u rješavanju ove problematike.

– Pravilnik je samo jedan segment u borbi protiv pretilosti. Naš je zadatak da radimo na edukaciji, prije svega djece i roditelja, o ovom problemu ali i da obuhvatimo sve ostale bitne segmente u njegovom rješavanju. To između ostalog podrazumijeva edukaciju o ishrani u domaćinstvima, saradnju sa nastavnicima fizičke kulture kroz programe prevencije, povećanje broja časova tjelesnog odgoja kao i vannastavnih sportskih aktivnosti za djecu i učenike, obrazložio je Kovačević.

(Školski.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!