Reciklaža: Učimo djecu spašavati planetu Zemlju

Učite djecu da kroz recikliranje spašavaju planetu Zemlju!


Poznato nam je da djeca najviše nauče kroz igru i uz put, posebno brzo pamte i ozbiljno prihvaćaju ideje ako aktivno sudjeluju u tom procesu.

Kroz igru recikliranja ne samo da ćete im predati štafetnu palicu za očuvanje prirode već će to postati stil njihovog života. Iznenadit će vas koliko djeca ove stvari shvaćaju ozbiljno i koliko ih odgovorno primjenjuju, prenosi Wishmama.hr.

Za početak im objasnite par činjenica o recikliranju koje će im biti jako interesantne:

Svaki čovjek na planeti Zemlji godišnje proizvede 400 kg otpada. Ako taj zamjetan otpad odvojimo u određene spremnike ne samo da prestajemo zagađivati prirodu i oklinu općenito, već štedimo i novac i energiju. Tako se naša djeca uči brinuti o svom okruženju.

Neka djeca nauče boje kroz vesele igre:

  • U plavu kantu odlažemo papir.
  • U sivu kantu odlažemo metalni otpad.
  • U žutu kantu odlažemo plastični otpad.
  • U zelenu kantu odlažemo staklene proizvode.

Učimo djecu brojeve kroz jednostavne priče:

Za samo nekoliko sveski potrebno je posjeći jedno stablo kojemu je trebalo 30 godina da naraste. Ako papir koji vam ne treba zajedno sa djetetom odlažete u plavi spremnik uz put mu možete pričati o tome da se taj papir može koristiti 7 puta i da se pri recikliranju koristi 50% manje energije.

  • 500 limenki = novi bicikl

Kad s djecom odlažete limenke od pića u sivi spremnik objasnite im da se s 500 limenki može za samo 6 sedmica napraviti novi bicikl.

Brojimo plastične flaše i skupljajmo ih te otkrijte djeci da se od samo 15 flaša može napraviti nova jakna ili od 18 nogometni dres.

Jedna staklenu flaša koju ne odložimo u zeleni spremnik zagađivat će okoliš 1000 godina.

Učimo djecu štedjeti

Jednom kad djetetu objasnite koliko novaca štedite koristeći platnenu vrećicu pri kupovini nećete ju više nikad zaboraviti kod kuće, jer djeca pamte što je važno, podsjetit će vas ne brinite!

Potaknite kreativnost kod djece jer se ona može naučiti ako ju potičete:

  • napravite jednog robota od limenki, djeca će se već dosjetiti što još mogu napraviti
  • od plastičnih boca možete na dvorištu napraviti hranilice za ptice..

Korisno je da djecu ovim stvarima učimo jer ne zaboravite, djeca imaju urođenu empatiju, ako saznaju da se izradom stakla uništavaju korita rijeka ili ako znaju da sa skupljanjem papira spašavaju šume širom svijeta, neupitno je da će recikliranje postati stil njihovog života u budućnosti.

S obzirom na to da najviše na svijetu djeca vole biti korisna bacit će se svim silama na spašavanje ove naše planete!