Od narednog polugodišta elektronski dnevnici u 10 osnovnih škola KS

Povodom implementacije pilot projekta "Elektronski dnevnik" u 10 osnovnih škola KS danas je počela edukacija školskih sistem-administratora i nastavnika koji će biti zaduženi za funkcionisanje ove softverske aplikacije.


Foto: Ilustracija

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo počet će primjenu pilot programa za vođenje odjeljenske knjige u elektronskom obliku od narednog polugodišta. Cilj je unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi, kao i osiguranje brže i bolje komunikacije na relaciji učenik-nastavnik-roditelji.

– Elektronski dnevnik će omogućiti nastavnicima u školama da u ovu aplikaciju unose ocjene i vladanje učenika. Ovim se tradicionalna odjeljenska knjiga u papirnoj formi mijenja   elektronskom, izjavila je Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za informatizaciju u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS.

Kako je istakla, pilot projekt je nastao na inicijativu roditelja koji su tražili od Ministarstva da im omogući u svakom momentu uvid u informacije o uspjehu i vladanju njihove djece.

– Edukacija koja je počela danas trajat će cijelu godinu jer će nastavnici koji je pohađaju obučavati svoje kolege o unosu ocjena u elektronsku aplikaciju. Namjera nam je da utvrdimo kako će funkcionisati ovaj projekt i da li će biti nekih problema. Plan je da do kraja ove godine imamo sve analize, kako bismo od naredne školske godine mogli početi sa  njegovom punom primjenom u svim ostalim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, obrazložila je Njuhović ističući da je ova praksa već odavno zastupljena u školama zemalja okruženja.

Edukaciju školskih sistem-administratora i nastavnika održava firma QSS d.o.o. – Društvo za softversku tehnologiju Sarajevo, koja je kreator aplikacije “Elektronski dnevnik”.

– Riječ je o elektronskoj simulaciji pravog dnevnika. Putem web aplikacije nastavnicima će biti omogućeno da pristupaju ovom elektronskom dnevniku i vrše unos ocjena, izostanaka i slično. Svaki od njih će dobiti podatke za pristup ovom sistemu, a učenici odnosno roditelji za uvid u ocjene, detaljnije je objasnio Faris Đafić predstavnik ove firme.

(Školski.ba)