Djeca koja gestikuliraju lakše uče

Najnovija istraživanja Univerziteta u Čikagu pokazala su da djeca uzrasta do dvije godine, koja u većoj mjeri koriste gestikulaciju, kasnije imaju razvijeniji rječnik nego kod druge djece.


picjumbo_com / Pixabay

Ovo se najviše manifestuje kasnije kod djece uzrasta od četiri i po godine, piše Hayat.

Istraživanje potvrđuje i da djeci koja znaju da govore nije potrebna gestikulacija. Prema istraživanjima, sami pokreti ruku umnogome pospješuju učenje.

Isto istraživanje pokazalo je da djeca imućnijih i obrazovanijih roditelja imaju mnogo bolju gestikulaciju od djece čiji roditelji pripadaju nižem staležu.

Istraživanja provedena sa djecom uzrasta od 14 mjeseci pokazala su da su maleni iz obrazovanijih porodica bili u stanju prenijeti i do 24 pojma gestovima, dok su djeca iz porodica s nižim obrazovanjem mogla prenijeti svega 13 pojmova.

(Školski.ba)