• 25.01.2021.

Zašto se kaže: Svi putevi vode u Rim

Zašto se kaže da “svi putevi vode u Rim”?

 Zašto se kaže: Svi putevi vode u Rim

„Svi putevi vode u Rim“, kaže stara izreka. Putevi nastali u doba drevnog Rima, tzv.“vie consolari„, sa svojih 100 000 km ukupne dužine, smatraju se jednim od najveličanstvenijih i najtrajnijih građevinskih djela na kojima se, u velikoj mjeri, zasniva današnja mreža puteva u Italiji, piše vodickrozrim.com.

Rimljani su naslijedili umjetnost izgradnje puteva od Etruraca, s tim što su poboljšali metod izgradnje i materijale. Mnogi od ovih puteva su imali početak u Rimu pa svi putevi, u stvari, vode iz Rima. Smatra se da je početak svih puteva bio „Zlatni miljokaz“ (Miliarium aureum), koji se nalazio u blizini Saturnovog hrama na forumu u Starom Rimu, i da su sve razdaljine u imperiji računate u odnosu na njega, ali za ovu pretpostavku još uvek ne postoje dokazi.

“Zlatni miljokaz” (milliarium aureum) je vjerovatno bio mermerni stub pozlaćen bronzom visok 3,7 m i prečnika 1,15 m, koji se nalazio u blizini Saturnovog hrama na forumu u Starom Rimu, a koji je podigao imperator Oktavijan Avgust 20. godine prije nove ere.

Rimski putevi koji su ostali u upotrebi do modernog doba su uglavnom postali regionalni putevi označeni brojevima, ali su njihova antička imena još uvijek u upotrebi.

  • Aurelija (Aurelia): od Rima do Ventimilja. Dobila je ime po Gaju Aureliju Koti (Gaio Aurelio Cotti), koji je počeo da je gradi u 3. vijeku p.n.e.
  • Kasija (Cassia): od Rima do Firence. Porijeklo imena ove ulice nije još uvijek utvrđeno, vjerovatno od cenzora, Kasija Lonđina (Cassio Longino) na položaju od 154. godine p.n.e. ili njegovog istoimenika od 127. godine p.n.e.
  • Flaminija (Flaminia): od Rima do Riminija. Vodi ime od rimskog načelnika Gaja Flaminija Nepote (Gaio Flaminio Nepote) koji je započeo izgradnju ovog puta 220. godina p.n.e.
  • Salarija (Salaria): od Roma do San Benedeta od Tronta. Ime vodi porijeklo od činjenice da je ovaj put bio najviše korišćen za transport soli (sale, ital.)
  • Tiburtina (Tiburtina): od Rima do Peskare. Prvobitno je povezivala Rim sa Tvolijem (Tiburom), odakle i potiče njeno ime. Izradio je Marko Valerio Masimo (Marco Valerio Massmo), jedan od rimski načelnika, 304. godine p.n.e.
  • Kazilina (Casilina): da Rima do Kapue. Nastala je sjedinjavanjem dva puta, Labikana i Latina i vodila je do grada Capua (Casilinum) odakle potiče ime.
  • Apija (Appia): od Rima do Brindizija. Radovi na izgradnji su počeli 321. godine p.n.e od strane načelnika Apia Klaudija Čeka (Appio Claudio Cieco), a završeni 190. godine ovog vijeka.