Zašto gubimo motivaciju?

Motivacija je nešto što nas pokreće, što nam daje dodatnu snagu kada nam je to potrebno kako bismo ispunili neke svoje ciljeve i želje. Naravno, motivacija nije neiscrpna i potrebno je raditi na njoj kako bi “nam se uvijek našla” kada nam je potrebna. Postavlja se pitanje – kako i zašto ona uopšte i nestaje? Kako dođe do toga da izgubimo motivaciju?


Postoje jednostavni razlozi zbog kojih možemo ostati bez motivacije, a ako ste ih svjesni – možete spriječiti da vam se dogode.

S obzirom na to da motivacija nije produkt spoljašnjih utjecaja, nego da ona dolazi kao unutrašnji splet želja i potreba, na gubitak motivacije može utjecati samo uplitanje nekih naglih negativnih emocija i mišljenja.

Upravo tako na motivaciju pogubno utječu sljedeće stvari:

  • potcjenjivanje poteškoća svakog početka koji se nalazi pred nama;
  • iznenađivanje sporim ličnim napretkom;
  • pametovanje umesto konkretnog rada;
  • upoređivanje sa drugim ljudima koji brže napreduju;
  • gubljenje fokusa;
  • nestrpljenje;
  • negativne kalkulacije – koliko ste uložili, koliko će vam se vratiti;
  • utjecaj kritike na samopouzdanje.

(Edukacija.rs)