Učenici od 1. do 5. razreda u FBiH ubuduće će imati besplatne udžbenike!

Dobre vijesti za učenike, ali i za roditelje.


Foto: BHRT

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je u četvrtak Proračun Federacije BiH s 50 amandmana Osmorke i HDZ-a.

Iz SDA su optužili Osmorku da su u amandmanima pogodovali HDZ-u, iako se samo prvih nekoliko amandmana odnosi na sredine gdje je HDZ većina, a ostatak je za mjesta gdje su Bošnjaci većina ili za neka univerzalna izdvajanja.

“Avaz” donosi svih 50 amandmana Osmorke i HDZ-a.

Amandman 1 – Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar 4.600.000 KM, a dati za izgradnji autocesta, brzih, magistralnih i drugih cesta.

Amandman 2 – Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 4.000.000 KM, a dati za kapitalna izdvajanja MUP-u FBiH.

Amandman 3 – Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 900.000 KM, a dati za institucije znanosti i kulture od značaja za FBiH.

Amandman 4 – Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 500.000 KM, a dati za KPZ poluotvorenog tipa Orašje.

Amandman 5 – Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 600.000 KM, a dati Stocu za saniranje posljedica zemljotresa.

Amandman 6 – Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati za izgradnju dvorane u Mostaru i drugih sportskih objekata

Amandman 7 – Vezano za Zavod za javno zdravstvo FBiH, riječi „troškovi preventivnih oftalmoloških pregleda kod djece“ mijenjaju se i glase: „troškovi preventivnih zdravstvenih programa“.

Amandman 8 – Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati novac za izgradnju školske zgrade u Novom Travniku.

Amandman 9 – Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati novac za završetak izgradnje Doma zdravlja Kiseljak.

Amandman 10 – Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 7.000.000 KM, a dati novac za završetak izgradnje Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Amandman 11 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 12.800.000 KM, a dati za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda.

Amandman 12 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 4.500.000 KM, a dati novac za modernizaciju magistralne ceste Sarajevo-Tuzla.

Amandman 13 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 200.000 KM, a dati za nabaku HPV cjepiva.

Amandman 14 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za subvenciju izdavanja akademskih znanstvenih časopisa iz područja humanističkih i društvenih znanosti.

Amandman 15 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 300.000 KM, a dati za opremanje laboratorija za toksikološku analizu pčela.

Amandman 16 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku mobilnosti umjetnika/ca.

Amandman 17 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku tradicionalnim zanatima.

Amandman 18 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku proizvodnje izolacijskih priozvoda od prirodnih materijala.

Amandman 19 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH, a dati za provođenje Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Amandman 20 – Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH, a dati za razvoj institucija znanosti i podsticaja NIR od značaja za FBiH.

Amandman 21 – Umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/INA za 200.

Amandman 22 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 20.100 KM i umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 50.000 KM, a dati za subvenciju rada JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac.

Amandman 23 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 7.000.000 KM, a sredstva proslijediti poduzeću Zrak. d.o.o.

Amandman 24 – Umanjiti sredstva za nabavku letjeljice za gašenje požara za 17.000.000 KM i 3.000.000 za nabavku cjepiva protiv koronavirusa, a dati za izgradnju tunela Hranjen.

Amandman 25 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 1.400.000 KM i 600.000 KM za popis poljoprivrednika, a dati za sufinanviranje izgranje XII transferzale – spoj od Stupske petlje do aerodroma u Sarajevu.

Amandman 26 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 300.000 KM, a dati za izgradnju fiskulturne školske sale JU OŠ „Mirsad Salkić“ u Čavi, Bužim.

Amandman 27 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 2.500.000 KM, a dati za obnovu dvorca Lothara von Berksa u sklopu Starog Grada Ostrožac.

Amandman 28 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 3.000.000 KM, a dati za izgradnju bazena u Cazinu.

Amandman 29 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 2.000.000, a dati za izgradnju kazališne dvorane i rekonstrukcije Kulturnog centra Bihać.

Amandman 30 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 500.000 KM, a dati za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice.

Amandman 31 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 1.500.000 KM, a proslijediti za izgradnju bazena na Bentbaši.

Amandman 32 – Umanjiti sredstva za nabavku cjepiva protiv koronavirusa za 4.000.000 KM, a dati za izgradnju zatvorenog bazena u Zenici.

Amandman 33 – umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 4.000.000 KM, a proslijediti ta sredstva županijama.

Amandman 34 – Umanjiti sredstva za nabavu cjepiva protiv koronavirusa za 1.000.000 KM, a dati za izgradnju zgrade hitne pomoći pri Domu zdravlja Zenica.

Amandman 35 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 2.800.000, a dati za prečišćavanje pitke vode u Bihaću – J. P. Vodovod Bihać.

Amandman 36 – Umanjiti sredstva za nabavu cjepiva protiv koronavirusa za 500.000 KM, a dati za igradnju Sportske dvorane Bazen u Gračanici.

Amandman 37 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 1.800.000 KM, a dati Agenciji za privatizaciju u FBiH.

Amandman 38 – Umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/lNA” za 4.000.000 KM, a dati za poticaj za poljoprivredu.

Amandman 39 – Umanjiti sredstva Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za subvenciju privatnim preduzećima i poduzetnicima – regresiranje kamata – garantni fond za 2.000.000 KM, a dati poduzećima „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ i „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Amandman 40 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 300.00 KM, a dati za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH.

Amandman 41 – Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 700.000 KM, a dati za izgradnju sportske dvorane u Bosanskoj Krupi.

Amandman 42 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 500.000 KM, a dati za opremanje ortopedske dvorane na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla.

Amandman 43 – Umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/lNA” za 500.000 KM, a dati za izgradnju vatrogasnog doma Jablanica.

Amandman 44 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah (Tešanj).

Amandman 45 – Umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 500.000 KM, a dati za projekat rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže u Gradačcu.

Amandman 46 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za refundiranje troškova preventivnih pregleda za rano otkrivanje malignih oboljenja za 300.000 KM.

Amandman 47 – Umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za uređenje Trga branilaca grada u Goraždu.

Amandman 48 – Umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 500.000 KM, a dati za Park prirode Zavidovići – Tajan i Kamenica.

Amandman 49 – Umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 256.058 KM, povećati sredstva za usluge prijevoza, goriva, ali i povećanje plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinosa.

Amandman 50 – Umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 700.000 KM, a dati za nastavak rekonstrukcije ulice Srebreničkih žrtava rata s izgradnjom obaloutvrde.