Tags : kako

KAKO nastaje sjena?

Sjena je površina na koju ne pada niti jedna zraka svjetlosti, a nastaje kao posljedica jednostavne, ali važne č

KAKO lete avioni?

Avionima su za let potrebni motori koji im daju snagu, te krila koja omogućavaju uzlijetanje i održavaju aviona

KAKO ribe dišu?

Ribe dišu škrgama. Proticanjem vode kroz škrge kisik iz vode prelazi u krvne žile na škržnim listićima.