KAKO lete avioni?

Avionima su za let potrebni motori koji im daju snagu, te krila koja omogućavaju uzlijetanje i održavaju aviona u zraku.


Avionska krila su s gornje strane zaobljena, a s donje ravna. Njihov prednji rub je zaobljen, dok je stražnji šiljast.

Kad avion leti, prednji rub krila siječe zrak i raspoređuje ga iznad i ispod krila. Zrak koji prolazi uz gornju, zaobljenu stranu krila mora preći veći put, pa se kreće brže od zraka koji prolazi duž ravne strane. Zbog toga se pritisak iznad krila smanjuje, pa se avion podiže. Prilikom uzlijetanja motori daju avionu snagu i pojačavaju potisak.

Ako avion leti jednolikom brzinom, potisak je jednak težini, pa avion lebdi. Djelovanje motora poništava se s otporom koji pruža zrak.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)