KAKO se snimaju crtani filmovi?

Kad gledamo crtani film, čini nam se da se crteži kreću. Ustvari, u svakoj sekundi vidimo 24 različite slike, te tako dobivamo dojam kretanja. Svaki crtež se zasebno snima posebnom filmskom kamerom.


Svaki crtež se zasebno snima na stolu za animaciju. Crtež se postavlja na sto i iznad njega se učvrsti kamera. Crtači ne crtaju cijeli crtež na svakom listu, već pojedine dijelove slike crtaju na zasebnim prozirnim folijama.

Postavljanjem folije s nekim likom na foliju s pozadinom dobiva se cjelovit crtež. Za izradu crtanih filmova mogu se upotrebljavati i kompjuteri. Danas se za izradu crtanih filmova u većini slučajeva koriste kompjuteri.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)