Svaki crtež se zasebno snima na stolu za animaciju. Crtež se postavlja na sto i iznad njega se učvrsti kamera. Crtači ne crtaju cijeli crtež na svakom listu, već pojedine dijelove slike crtaju na zasebnim prozirnim folijama.

Postavljanjem folije s nekim likom na foliju s pozadinom dobiva se cjelovit crtež. Za izradu crtanih filmova mogu se upotrebljavati i kompjuteri. Danas se za izradu crtanih filmova u većini slučajeva koriste kompjuteri.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)