KAKO ribe dišu?

Ribe dišu škrgama. Proticanjem vode kroz škrge kisik iz vode prelazi u krvne žile na škržnim listićima.


Škrge su smještene u dva otvora koji zadiru u riblje tijelo sve do stražnjeg dijela usne šupljine. Otvori su s vanjske strane prekriveni škržnim poklopcima.

Ribe dišu protjerujući vodu kroz škrge. Kad riba otvori usta, škržni poklopci se zatvaraju i usna šupljina se širi, te u nju ulazi voda. Zatvaranjem usta škržni poklopci se otvaraju i voda protiče škrgama.

U škrgama se ispod površinskog sloja kože nalazi splet krvnih žila. Kad voda protiče škrgama, kisik prelazi u krvne žile, a ugljendioksid se iz krvi oslobađa u vodu.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)