Nastava u školama na području ZDK ostaje online sve do 23. aprila

Nakon 23. aprila će biti razmotrene mjere i nastava će se odvijati na režim koji je bio zastupljen do 12. marta 2021. godine.


Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, od 19. aprila do 23. aprila, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanom pandemijom širenja koronavirusa, nastavlja se online.

Ukoliko dođe do poboljšanja epidemiološke situacije na području ZDK, od 23. aprila bi se prešlo na nesmetano odvijanje nastave u osnovnim i srednjim školama prema procedurama, odlukama, instrukcijama i modelima koji su bili zastupljeni do 12. marta 2021. godine.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije nakon 23. aprila, ministarstvo za obrazovanje ZDK će u koordinaciji sa Kriznim štabom ZDK i Institutom za zdravlje i sigurnost hrnae Zenica razmotriti potrebu i donijeti novo upustvo kojim će se regulisati način odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, piše 072info.com.