Kako napraviti dobru prezentaciju za školu

Pravljenje prezentacija sastavni je dio srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Vrlo je bitno da u pravljenju prezentacija zadovoljite sve osnovne kriterije kvalitetne prezentacije. Postoji nekoliko savjeta koji će učiniti vašeg profesora ugodno iznenađenim.


1. Naoružajte se informacijama

Prije početka sastavljanja prezentacije, bitno je da najprije pročitate sadržaj tematske cjeline koju vam je nastavnik dao. Uzmite udžbenik i druge dostupne izvore, te istražite osnovne informacije o vašoj temi. Tek kada i sami budete upućeni u ono o čemu ćete pisati možete prijeći na sljedeći korak.

2. Izdvojite najbitnije

Nikome nisu zanimljivi kilometarski tekstovi, zato marker u ruke i podvucite najbitnije činjenice. Izdvojite dijelove teksta koje smatrate korisnim pomena i koji bi mogli biti korisni drugim đacima ako ih čuju i saznaju.

3. Pravljenje prezentacije

Nakon što je posao s udžbenikom i odabirom bitnih stvari završen prelazimo na računar. Kod prezentacija je vrlo bitno da su jasne i da su informacije prikazane na njima jednostavne i pamtljive.

Stoga evo nekoliko savjeta kako svaku prezentaciju učiniti vrijednom petice:

a) Koristite jednobojnu ili dvobojnu pozadinu – ni u kom slučaju se nemojte odlučiti da pozadina vaše prezentacije bude ludilo boja ili određena slika vezana za vašu prezentaciju, najbolje bi bilo uzeti template u najviše dvije boje tako da neće biti monotona i dosadna bijela, ali neće biti ni šarenilo koje otežava čitanje slova sa prezentacije.

b) Koristite čitljiv font – Powerpoint ima gomilu zanimljivih fontova koji se kreću od pisanih slova do hijeroglifa, ali iako bi izgledalo lijepo, nije nešto što će biti od koristi, jer ne mogu svi razaznati šta piše, stoga je najbolje upotrijebiti neku od osnovnih vrsta slova.

c) Ne pišite sve velikim slovima i ne boldirajte sav tekst – ne može sve biti toliko važno da bude napisano velikim slovima ili boldirano, to sačuvajte za nekoliko riječi koje su od iznimne važnosti.

d) Ne gomilajte tekst – ovdje dolazi do važnosti činjenica da ste izvukli samo najbitnije, no to nije dovoljno, informacije treba da budu u tezama i kratko i jasno rečene, sve dodatne informacije reći ćete vi u svom usmenom izlaganju.

e) Koristite relevantne slike – kako prezentacija ne bi bila dosadna i monotona bilo bi korisno da na svakom slajdu imate minimalno jednu sliku vezanu za tekst koji se nalazi tu, a možete upotrijebiti i druge zanimljivosti poput grafikona za bolje pojašnjavanje.

f) Ne pretjerujte sa slajdovima – obično ogroman broj slajdova znači da se na njima nalazi i veliki višak informacije, umjerite svoj broj slajdova i pokušajte informacije lijepo rasporediti. Naravno postoje slučajevi u kojima nastavnici traže određeni broj slajdova ili je tema opširna, pa se stoga prilagodite situaciji.

g) Naučite – vrlo bitno da ste u potpunosti upućeni u sadržaj svoje prezentacije i da vladate gradivom, jer naposljetku bit prezentacije je upravo u prezentovanju.

Na kraju je još bitno naglasiti da su ovo samo šablonski savjeti. Za drobtu prezentaciju potrebno je dosta truda i svaka prezentacija bi trebala imati lični pečat autora.