– Ovaj protokol potpisan je jer je prepoznat zajednički interes koji ima za cilj razvoj međuinstitucionalne saradnje, vođenje zajedničkih programa iz oblasti inkluzije, obrazovanja, ali i šireg društvenog djelovanja nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, objasnio je ministar Kazazović.

Dodao je kako mu je i cilj uspostava čvršćih veza između oblasti obrazovanja i kulture.

Kako je naglasio direktor Kukavica, a što je i ovim protokolom predviđeno, Centar za kulturu KS će u partnerstvu sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu kreirati inkluzivne aktivnosti.

Također je istaknuto i da će strane potpisnice nastojati kreirati uslove za obavljanje različitih aktivnosti iz navedenih oblasti koje bi doprinijele unapređenju kvaliteta obrazovanja, populariziranju bosanskohercegovačkog kulturnog stvaralaštva među našom djecom, te stvaranju navika za posjete kulturnim ustanovama.

(Školski.ba)