Potpisan Protokol o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Centra za kulturu KS

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor Centra za kulturu KS – Bosanskog kulturnog centra Edin Urjan Kukavica potpisali su danas Protokol o saradnji za naredne tri godine između resornog ministarstva i pomenute kantonalne kulturne ustanove.


– Ovaj protokol potpisan je jer je prepoznat zajednički interes koji ima za cilj razvoj međuinstitucionalne saradnje, vođenje zajedničkih programa iz oblasti inkluzije, obrazovanja, ali i šireg društvenog djelovanja nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, objasnio je ministar Kazazović.

Dodao je kako mu je i cilj uspostava čvršćih veza između oblasti obrazovanja i kulture.

Kako je naglasio direktor Kukavica, a što je i ovim protokolom predviđeno, Centar za kulturu KS će u partnerstvu sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu kreirati inkluzivne aktivnosti.

Također je istaknuto i da će strane potpisnice nastojati kreirati uslove za obavljanje različitih aktivnosti iz navedenih oblasti koje bi doprinijele unapređenju kvaliteta obrazovanja, populariziranju bosanskohercegovačkog kulturnog stvaralaštva među našom djecom, te stvaranju navika za posjete kulturnim ustanovama.

(Školski.ba)