Mozgalica: Pokušajte riješiti ovaj zadatak

Možete li vi pronaći rješenje zadatka?


Rješenje

Kako izračunati sljedeću jednačinu: 9 – 3 ÷ 1/3 + 1?

Neko pametan smislio je sjajnu ideju kako zapamtiti redoslijed operacija. “Please Excuse My Dear Aunt Sally”, skraćeno PEMDAS (parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction.)

  • Dakle, trebamo riješiti ovih prvih 3 ÷ 1/3. 3 podijeljeno sa 1/3 čini 9.
  • Tada imamo 9 – 9 + 1 = 0 + 1 = 1

Tačno rješenje je  broj 1. Jeste li dobili isti odgovor?