Šengenska oblast obuhvata 26 evropskih zemalja koje su se složile ukinuti pasoše i granične kontrole na zajedničkim granicama. Sa ovim sporazumom preko 16,500 km graničnih prelaza između susjednih nacija označene su tek simbolično. Služeći se GPS uređajem i detaljnim mapama, Vincenzo je putovao ovim “nevidljivim” granicama, stvarajući slike koje predstavljaju prikaz “suštine ovih, sada, miroljubivih prelaza” , a koje ruše stereotipno viđenje o tome kako jedna granica treba izgledati. Kroz ovu kolekciju, on postavlja fundamentalno pitanje: Šta je to, zapravo, granica?

(Školski.ba)