Mozgalica: Možete li riješiti ovaj zadatak?

Možete li riješiti ovaj zadatak?


Rješenje