Zastrašujući podaci: Za 25 godina broj učenika u osnovnim školama smanjen za 237.495

U školskoj 2014/15. godini u školskim klupama u svim osnovnim školama u BiH ukupno je bilo 296.842 učenika. Od toga upisanih u prvi razred bilo je ukupno 33.601.


Samo pet godina ranije, u školskoj 2009/10. osnovne škole u BiH je pohađalo ukupno 350.025 učenika, piše portal Klix.ba.

Kada se vratimo u 2001/02. školsku godinu, vidjet ćemo da je te godine u osnovnim školama ukupno bilo 364.481 učenika.

Prostom usporedbom, jasno je da je za 15 godina došlo do smanjenja broja učenika u osnovnim školama za 67.639 učenika. Godišnje nam se, dakle, broj učenika u osnovnim školama smanjuje za oko 4.500.

Posebno je frapantan podatak da je u međuvremenu osnovno obrazovanje produženo na devet godina, čime je obuhvaćena još jedna generacije učenika. To je drastičan pad uzrokovan ne samo smanjenjem prirodnog priraštaja već i konstantnim odseljavanjem bh. građana.

No, do pravih demografskih kretanja moguće je doći tek kada se usporedi broj učenika u osnovnim školama iz predratnog perioda.

Tako je u školskoj 1988/89. u BiH bilo ukupno 534.337 učenika. Samo 25 godina poslije, broj učenika u osnovnim školama skoro je prepolovljen. Manji je za tačno 237.495.

Kada budu dostupni podaci i za školsku 2015/16. skoro sigurno da će ova razlika biti još veća.

Istovremeno, pada broj učenika i u srednjim školama. U školskoj 1988/89. bilo ih je 170.325, dok ih je u školskoj 2014/15. bilo 144.231. Broj učenika u srednjim školama pada sporije iz prostog razloga jer je srednješkolsko obrazovanje učinjeno u pojedinim dijelovima BiH obaveznim, što je smanjilo broj onih koji ne upisuju srednju školu.

Statistika otkriva i jedan drugi problem koji sve više muči obrazovanje: višak zaposlenih.

Tako je u školskoj 2001/02. u BiH u svim osnovnim školama bilo ukupno 15.639 odjeljenja. U prosjeku, u svakom odjeljenju bilo je 23,3 učenika. Te školske godine u BiH je bilo ukupno 20.768 nastavnika u osnovnim školama.

I pored smanjenja broja učenika za 67.639, u posljednjih 15 godina rastao je broj zaposlenih nastavnika. Tako ih je u školskoj 2014/15. ukupno bilo angažirano 24.118.

I pored smanjenja ukupnog broja učenika, nije smanjivan broj odjeljenja. U školskoj 2014/2015. ukupno u svim osnovnim školama bilo 15.311 odjeljenja. Prosječno, u svakom odjeljenju bilo je samo 19,3 učenika.

(Klix.ba)