PFK: Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2015/2016. godini

Na osnovu Olduke Vlade SBK/KSB broj 01-02-346/15 od 07.07.2015. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2015/2016. godini.


Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT.ba

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenta: 180

Broj vanrednih studenta (uključujući i studente za učenje na daljinu): 180

Broj stranih studenata: 120

Opće pravo
– Poslovno pravo

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenta: 120 (vanredni studij ili studij učenja na daljinu)

Opće pravo, uže naučne oblasti: građanskopravna, javnopravna, krivičnopravna, poslovnopravna, međunarodnopravna, historijskopravna, ekonomskopravna, teorijskopravna i komunitarna

Poslovno pravo
Javna uprava

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata: 30 (vanredni studij ili studij učenja na daljinu)

Građansko pravo
Javno pravo
Krivično pravo
Međunarodno pravo
Ekonomsko pravo

Kandidati predaju dokumentaciju određenu prijavom za upis koji se može preuzeti sa linka: formulari za upis ili na Fakultetu u studentskoj službi.

Kandidati mogu podnijeti prijavu za upis, dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

Studentska služba: 030/870-371, faks: 030/877-328, mobitel: 061/807-177;
Sekretar Fakulteta: 030/877-328;
Adresa: Azapovići br. 439, 71 250 Kiseljak;
E-mail: [email protected]
Web: www.pfk.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici Fakulteta.

(STUDOMAT.ba)