Vlada KS će sufinansirati boravak djece u vrtićima u KS

Sufinansiranje za cjelodnevni boravak u privatnim vrtićima iznosiće kao i oni prethodne godine 200 KM, odnosno 100 KM za poludnevni boravak.


Naida Hota Muminović

Vlada Kantona Sarajevo danas je usvojila program sufinansiranja boravka djece u vrtićima u Kantonu Sarajevo za 2023/2024. školsku godinu.

Za ovu namjenu u Budžetu Kantona Sarajevo u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje je osiguran iznos od 12 miliona konvertibilnih maraka.

 – Izuzetno smo ponosni što smo digitalizacijom procesa prijema djece u vrtićima napravili dobar okvir unutar kojeg možemo osigurati sufinansiranje boravka za svu djecu koja pohađaju privatne predškolske ustanove. Prema našoj procjeni, u skladu s pedagoškim standardima i normativima sada je to je oko 5.200 djece. Sufinansiranje za cjelodnevni boravak u privatnim vrtićima iznosiće kao i oni prethodne godine 200 KM, odnosno 100 KM za poludnevni boravak, objasnila je resorna ministrica Naida Hota-Muminović ističući zadovoljstvo nastavkom ove prakse, uz širenje mreže kako privatnih predškolskih ustanova, tako i jačanja kapaciteta JU „Djeca Sarajeva“.