Test opažanja: Pronađite greške na ovoj fotografiji

Možete li uočiti sve greške na ovoj fotografiji?


Question mark

Ponekad pogledamo sliku i nešto nam odmah privuče pažnju jer nije tamo gdje bi trebalo biti. Drugi put kad pogledamo, osjećamo da nešto nije u redu, ali ne razumijemo tačno što je to, pa moramo pažljivije pogledati.

Tada primjećujemo detalje koje prije nismo vidjeli i nalazimo sve više nedosljednosti. Možete li primijetiti koje su greške na ovoj fotografiji?

Ako niste uspjeli otkriti greške pogledajte na narednoj stranici…