Srednjoškolci obilježili Međunarodni dan srednjoškolaca

Međunarodni dan srednjoškolaca (17.11) u Sarajevu se proslavio na specifičan način. U okviru prostorija Bossa Nova Cafe omladinska organizacija Asocijacija Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je okupila profesore i učenike, kao i stručnu saradnicu za pitanje mladih u BiH, Lejlu Lihovac za okrugli stol za kojim su razmatrali pitanje srednjoškolaca i profesora i kako ih dovesti na bolji položaj od trenutnog, pod sloganom “Dajte nam mogućnost da gradimo našu budućnost!”.


Profesori i učenici su bili iz mnogih škola i sredina tako da diskusija je išla tokom postavljanja problema što se tiče srednjoškolskog obrazovanja,pa kasnije pronalasku kompromisnog rješenja koji bi pozitivno utjecao i za profesore i za učenike. Uvodnu riječ su vodili profesor Vedran Zubić i profesor Mevludin Maličević, a moderator je bio Rijad Ahmetović, član Asocijacije, prenosi mreza-mira.net.

Članovi Asocijacije, naručito koordinatorica Lejla Glotić su organizovali navedeni događaj i srdačno predstavili stranu srednjoškolaca, kao primarni izvor teme okruglog stola.

Svi navedeni članovi i rješenja okruglog stola će se razmotriti i analizirati da na taj način dobijemo realnu sliku problema u našem srednjoškolskom edukativnom sistemu, da bi došli do rezultata u kojim faktorima je potrebno da vlada ili društvo da doprinos da bi buduće generacije mogli imati svoju edukaciju na najbolji način, shodno tome i da profesori imaju bolji položaj u cjelokupnom dejstvu tih rješenja. Diskusija je bila otvorenog karaktera, uz smijeh i otvorenu priču, čak i publika je imala priliku da doda svoje komentare i mišljenja.

Dalji tok rada će biti da ASuBiH razmotri sve članove sa profesorima i sa stučnom saradnicom za pitanja mladih kako bi došli do rezultata i većih standarda.

(Školski.ba)