Školska mozgalica: Koliko sati pokazuje posljednji sat?

Koliko je sati?


Rješenje

Rješenje je 5 sati i 19 minuta.

Obrazloženje: Svaki sat pokazuje 42 minute više od prethodnog.

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Mozgalice su korisne đake

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za školarce jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje.