Matematička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Možete li riješiti ovu matematičku mozgalicu?


Zabavne i uzbudljive, mozgalice su kao mali mentalni izazovi koji nas potiču da razmišljamo na nove i kreativne načine. One su kao trening za naš mozak, pomažu nam da razvijemo svoje vještine rješavanja problema, logičkog razmišljanja i koncentracije. Rješavajući mozgalice učimo kako da pristupimo problemima na različite načine i otkrijemo nove strategije za njihovo rješavanje.

Vaš današnji zadatak je da otkrijete koji broj treba da stoji umjesto upitnika. Mala pomoć: Vodite računa o redoslijedu računskih operacija. 😊

Da li ste uspjeli riješiti ovu matematičku mozgalicu? Rješenje provjerite na sljedećoj stranici. 😊