Saznajte kako je nastala skraćenica O.K.

Sigurno skraćenicu O.K. čujete, pa i izgovorite mnogo puta dnevno. Da li ste se ikada zapitali kako je ona zapravo nastala?


Ova skraćenica je preuzeta iz engleskog jezika, a ima isto značenje i u našem i u drugim jezicima: u redu, u redu je, sve je ispravno. Porijeklo ove međunarodne skraćenice nije tačno utvrđeno, a postoji više različitih teorija kako je ona nastala:

1. Prva od njih upućuje na stari indijanski izraz okeh što znači tako je, to je tako. To je onda preneseno u engleski izgovor kao oukej, pa je prema tome nastala skraćenica O.K. sa istim značenjem kao i kod Indijanaca.

2. Drugo objašnjenje je da je skraćenica posljedica pravopisne greške, odnosno lošeg spelovanja. Naime, moguće je da je, usljed nedovoljnog poznavanja engleskog pravopisa, izraz all correct pisan fonetski, onako kako se izgovara – ol korekt. Tako je onda umjesto skraćenice A.C. ispala skraćenica O.K.

3. Kad su se za vrijeme građanskog rata trupe vraćale u svoje kartele bez gubitaka, napisali bi na jednoj velikoj ploči 0 killed (nula poginulih). Otuda izraz O.K. da bi rekli da je sve dobro.

4. Predstavlja skraćenicu latinskih riječi omnis korrecta što znači sve je ispravno, u redu je.

5. Predstavlja skraćenicu grčkih riječi ola kala što znači sve je dobro.

(opsteobrazovanje.in.rs)