Savjeti: Kako motivisati dijete da radi zadaće i uči?

Svojim primjerom nabolje ćete pokazati kako se dijete treba odnositi prema školi i učenju.


Foto: Envato
Foto: Envato

Školska godina je pred samim krajem, a vi ste već odavno u začaranom krugu sa pisanjem zadaća i problemima oko motivacije djeteta da izvršava svoje obaveze bez svađa i nagovaranja? Evo nekoliko savjeta kako motivisti dijete da piše zadaće…

Bez navike čitanja, nema ni navike učenja

Neki ljudi se ne bi složili da je čitanje ključ uspjeha u životu. Ipak, čitanje može biti ključ uspjeha kada je učenje u pitanju. Djeca koja razviju ljubav prema čitanju, razvit će i ljubav prema učenju. Djeca koja nisu razvila naviku čitanja, uglavnom neće imati ni naviku učenja.

Redovno čitanje ima mnoge prednosti

Čitanje ne samo da pomaže djeci da izgrade bogatiji vokabular, nego i pomaže njihovom mozgu da obrađuje koncepte te da se upozna s formalnim načinima komunikacije. Vještine stečene čitanjem neće im pomoći samo na satovima jezika, nego će, zahvaljujući tim vještinama, biti u stanju bolje razumijeti i naučiti gradivo iz svih predmeta, uključujući matematiku.

Većina djece ne voli pisati domaću zadaću, a ni učiti. To je zapravo razumljivo, jer su prije toga nekoliko sati isto to radili u školi pa su im sve druge stvari u kući zanimljivije. Stoga zadatak roditelja nije da djecu nauče kako zavoljeti raditi domaću zadaću, već ih trebaju naučiti kako da izvršavaju tu obavezu na vrijeme i samostalno.

Roditelji često zadaću vide kao svoj problem, a ne kao djetetov zadatak. Stoga daju ultimatume, ljute se i viču na dijete, što na kraju rezultira porazom. Roditelji imaju obavezu stvoriti sistem prema kojem će dijete raditi zadaću, a dijete obavezu da je napravi.

Riječ ‘zadaća’ izbacite iz upotrebe i koristite riječ ‘učenje’. Tada vrijeme za učenje postaje upravo to, čak i kada dijete nema zadaću, već će samo ponoviti gradivo ili se pripremati za kontrolni.

Rutina je važna za dijete od malih nogu pa je tako i sa učenjem. Probajte se organizovati da to bude uvijek u isto vrijeme, a u donošenje odluke kada će to biti, svakako uključite dijete. Kada jednom to dogovorite, nema odustajanja niti promjena. Time ćete djetetu pokazati koliko je učenje i obrazovanje važno na ljestvici prioriteta.

Dogovorite se hoće li to biti odmah nakon škole i aktivnosti ili poslije, hoće li radije učiti u svojoj sobi ili uz vas u kuhinji. O svemu može odlučivati, osim o tome da ne želi učiti. Tu morate biti čvrsti i dati do znanja da je to jedina odluka koju donosite vi sami.

Rutina učenja neka bude jednostavna i predvidljiva. Započnite sa pripremom svih potrebnih knjiga i bilježnica za taj dan, a završite slaganjem torbe i čišćenjem radnog stola.

Ne rješavajte zadatke i ne pišite umjesto djeteta. Kada se dijete požali da mu ne ide i da ne može napisati zadaću, recite mu da sigurno može ako malo razmisli i prouči šta se od njega traži. Zatim se odmaknite i dajte mu malo vremena. Ne uspije li dijete samo u rješavanju problema, vaš pristup treba se sastojati u pitanjima, a ne u nuđenju odgovora. Krenite po redu i pitajte dijete šta ne razumije, postavljajte podpitanja dok dijete samo ne dođe do odgovora.

Da bi samostalno učilo, dijete mora znati napraviti raspored zadataka i posložiti prioritete. Tu je nepohodna vaša pomoć, a poslije samo provjeravajte je li usvojilo sistem učenja treba li eventualno nešto mijenjati.

Potkupljivanje u obliku slatkiša ili nekih drugih nagrada za učenje nije preporučljivo. Dijete hvalite svaki put kada vidite da se potrudilo i recite da će se to na kraju vidjeti na ocjenama, zbog čega treba biti ponosno na sebe kao što vi već jeste.

Dok dijete uči, vi odradite svoje obaveze jer nikako nije poticajno da vi za to vrijeme, na primjer, gledate televiziju ili čavrljate telefonom. Svojim primjerom nabolje ćete pokazati kako se dijete treba odnositi prema školi i učenju.

Ukratko, možete poštovati sljedećih deset pravila:

  1. Odgovornost za učenje i školu je na djetetu
  2. Slušanje umjesto prigovaranja i stalnih savjeta
  3. Podržavati, ohrabrivati, poštovati
  4. Realnost nasuprot perfekcionizma
  5. Pomoć je kad djetetu damo alate da može pomoći samo sebi
  6. Primjer vrijedi više nego riječi
  7. Pomozite djetetu da stekne zdrave radne navike
  8. Potičite učenje s razumijevanjem
  9. Izbjegnite privlačenja pažnje pomoću ocjena
  10. “Nije škola sve u životu”, ali je jako bitna