Roditeljstvo: Kako muzika utječe na razvoj djece?

Muzika ima ogroman značaj za razvoj djeteta. Brojni naučnici bavili su se utjecajem muzike na razvoj djeteta, a rezultati do kojih su došli su sljedeći.


Bebe u stomaku reaguju na muziku
Sa puštanjem muzike i čitanjem priča može se početi već od 17. nedjelje trudnoće. Plod živi u vrlo poticajnoj sredini punoj zvukova, vibracija i pokreta. Prije svega tu su zvukovi koji dolaze iz tijela majke: rad srca, vazduh koji prolazi kroz pluća… Mnoge studije pokazuju da i glasovi iz vanjske sredine dospijevaju do bebe dok je u maminom stomaku: intonacija, naglasak, ritam i melodija dopiru bez izobličenja. Po rođenju, prije nego što progovore, djeca komuniciraju, pored osmjeha i mimike, i ritmom. Iako beba ne zna šta joj majka govori, na osnovu ritma i intonacije može da razumije šta joj ona poručuje.

Muzika i pamćenje
U prvim mjesecima nakon rođenja djeca su osjetljiva na muziku i imaju sposobnost da je upamte i povežu sa razvojem neke vještine. Beba, recimo, može da se sjeti naučenog pokreta ukoliko se pušta ista muzika koja je svirala tokom učenja. Stoga je veoma važno otkriće da upravo muzika može biti signal za podsjećanje.

Muzika i mozak
Muzika se obrađuje u svim oblastima mozga i stimuliše oblasti koje ne mogu biti dostupne preko drugih modaliteta. Istraživanja su pokazala da djeca koja slušaju muziku dok uče, lakše pamte, zadržavaju i reprodukuju sadržaje od one djece koja uče u tišini.

Muzika i govor
Dijete upoznaje govor putem prvih utisaka koje mu odrasli pružaju uspavankom, pjesmom, ninanjem u ritmu muzike, muzikom. Učeći ritmičke pjesmice, koristeći ritmičke instrumente i igrajući muzičke igre, djeca uče sklopove koje formiraju zvukovi i ritam, lakše prepoznaju samoglasnike i dijele riječi na slogove (što kasnije može biti od velikog značaja prilikom osposobljavanja za čitanje). Ukoliko se djetetu redovno omogućava da sluša muziku, imat će sposobnost da ranije i lakše razvije i složenije jezičke strukture.

Muzika i matematika
Pomoću muzike lakše se uči matematika. Kada djeca uče ritam, ona u isto vrijeme uče dijeljenje, razlomke i proporcije. Ovo su rezultati istraživanja sprovedenih na kalifornijskom Univerzitetu Irvin, koja su imala za cilj da prouče odlike razvoja sedmogodišnjaka. Neuromuzikolozi su došli do otkrića da muzika trenira mozak za više nivoe razmišljanja. Prema pomenutom istraživanju, muzika također potiče razvoj vremensko-prostornog rezonovanja, koje se koristi prilikom učenja viših oblika matematike i nauke.

Muzika i osjećanja
Muzikom dijete lakše izražava emocije i uz muziku razvija samopouzdanje. Muzika je u stanju da prenese kompleksnost emocija i da posebno stidljivom ili uplašenom djetetu pomogne da se izrazi.

Muzika i druženje
Muzika potiče druželjubivost i razvoj socijalnih vještina kod djece. Pomoću pjesme i igre dijete se lakše uklapa u zajednicu i razvija osjećaj kolektivnog duha, razvija viši nivo socijalne kohezije i lakše razumije sebe i druge. Muzika doprinosi stvaranju prijatne vaspitne sredine za igru i rad. Opušteno, raspoloženo dijete s radošću prima poticaje iz takve sredine.