PRONI pokreće sveobuhvatno istraživanje o mladima u BiH

Dugi niz godina PRONI Centar za omladinski razvoj nastoji svoj rad prilagoditi potrebama mladih ljudi, težeći istovremeno da locira probleme sa kojima se najčešće suočavaju.


Kao nastavak usmjerenosti prema odgovorima na ta pitanja i praksama koje vrednuju njihove zahtjeve, pokrenuli smo sveobuhvatno istraživanje o društvenom i ekonomskom položaju mladih u BiH.

Pitanja su namijenjena mladima od 15 do 30 godina i prilagođena na način da obuhvate različite sfere njihovog života.

Upitnik možete ispuniti na linku.