Problemi koji se javljaju kada je roditeljima najvažniji uspjeh djeteta u školi

Roditelji često griješe kada djecu uslovljavaju uspjehom u školi, umjesto da ih na bolji način podrže i motivišu. U čemu to roditelji najčešće griješe?


Roditelji često griješe kada, umjesto motivacije i podrške, djeci stavljaju do znanja da je školski uspjeh važniji od njihovih socijalnih vještina i emocija. Istraživanja pokazuju da se kod djece takva očekivanja mogu protumačiti kao pritisak, a on im ne pomaže u uspjehu, piše Yumama.

Ono što djeca misle da njihovi roditelji očekuju od njih, može imati značajnu ulogu u oblikovanju motivacije i želje za uspjehom. Pritisak roditelja može povećati dozu stresa, ali i negativno uticati na njihovu produktivnost i efikasnost u školi. To je veoma važno jer bi roditelji trebali da cijene emocije, osjećanja, vrline, dobrotu i socijalne vještine više od školskih obaveza i uspjeha.

Naučnici Univerziteta u Arizoni pokrenuli su istraživanje koje pokazuje kakva je uloga roditelja u psihološkom zdravlju i školskom uspjehu djece. Istraživanje je obuhvatilo 506 učenika šestog razreda, koji su dali odgovore na pitanja koja se tiču njihovog odnosa sa roditeljima i očekivanja koje roditelji imaju od njih.

Prva vrijednost se odnosila na lične uspjehe djece, poput dobijanja dobrih ocjena i kreiranje uspješne karijere kasnije u životu. Ostale vrijednosti vezane su za dobrotu, pristojnost i socijalne vještine koje njihova djeca razvijaju sa drugim ljudima. Nakon toga su uporedili sve dobijene odgovore sa realnim uspjehom djece u školi, gledajući ocjene i izvještaje o njihovom ponašanju. Najbolji rezultati bili kod mališana koji su vjerovali da njihovi roditelji dobrotu i vrline cijene jednako ili čak više od školskih postignuća.

Jasna poruka: Kada roditelji školski uspjeh stavljaju ispred osjećanja, ličnih osobina i ljubaznosti djeteta, to postavlja temelje za negativne osobine i emocije kao što su stres, depresija, anksioznost i loše ocjene, kao i devijantno ponašanje. Ove osobine se mogu uvidjeti već u šestom razredu.

Sa druge strane, djeca koja su smatrala da njihovi roditelji stavljaju veći naglasak na školski uspjeh, a ne na to da budu ljubazni prema drugima, imala su veći rizik od negativnih ishoda, poput depresije, anksioznosti, manjeg samopoštovanja, problema u ponašanju, kritike roditelja, problema sa učenjem i strahom od nižih ocjena.

 – Čak i kad samo jedan roditelj naglašava i forsira dijete da mu školski uspjeh bude što bolji, može se javiti kontraefekat i ocjene mogu biti lošije, kaže autorka ovog istraživanja Meri Lutar.

Naravno, nema ništa loše u tome da djecu podstičete da se trude i rade na sebi što više mogu. Problemi se javljaju kada roditelji forsiraju, kritikuju djecu i šalju poruku da mališani moraju biti najbolji po svaku cijenu ili da njihovo samopoštovanje treba da proistekne iz socijalnih faktora (poput nagrada ili najviših ocjena), umjesto naučenog ponašanja koja proističe iz kuće.

Postoje pozitivni načini za motivaciju djece za uspjeh u školi. Lutar savjetuje da fokus ne stavljate isključivo na učenje, da ne ističete školski uspjeh ili najvišu ocjenu kao jedino mjerilo vrijednosti djece. Ne bi trebalo da ih kritikujete kada dobiju lošu ocjenu, već da vidite da li im je potrebna pomoć kako bi savladali gradivo. Jednostavno, ne ističite njihove neuspjehe i nemojte stavljati fokus samo na njihove greške.

Najbolje bi bilo, ukoliko vaše dijete popusti u školi, da ispitate šta je uzrok tome i da pokušate da mu pomognete. Podrška roditelja i motivacija su najvažniji za djetetovo samopouzdanje, socijalni razvoj i što je najbitnije za vaš dobar odnos sa djetetom. Ono će rasti u mentalno zdravu osobu i, što je najvažnije, razviće se u kvalitetnu ličnost.