Priča za laku noć: Doktor Sveznalica

Priča za lijepe snove vaših mališana.


Donosimo vam priču “Doktor Sveznalica”, djelo braće Grimm. Braća Grimm (Brüder Grimm) su Jacob i Wilhelm Grimm, koji su slavni po objavljivanju zbirki njemačkih bajki.

Doktor Sveznalica

Bio jednom jedan siromah seljak po imenu Rak. Jednoga dana je odlučio u grad odvesti tovar drva kako bi ih prodao nekom doktoru.

Doktor je upravo ručao, a seljak, kad je primao novac, vidio je kako doktor lijepo jede i pije; srce mu je zadrhtalo od žive želje da i on bude doktor. Budući da je tako neko vrijeme stajao, napokon zapita ne bi li i on mogao postati doktor.

– O, da – odgovori doktor. – I to brzo!

– Šta trebam činiti? – zapita seljak.

– Prvo si kupi početnicu, u kojoj sprijeda stoji pijetao – stane ga doktor upućivati; – drugo: prodaj kola i svoja dva vola te za taj novac kupi odijela i sve što je potrebno za doktorsko umijeće; treće: naruči natpis koji glasi JA SAM DOKTOR SVEZNALICA, pa ga prikucaj iznad kućnih vrata.

Seljak učini sve kako mu je doktor rekao. Budući da se već neko vrijeme, ne baš dugo, bavio tim svojim doktorstvom, nekom bogatom gospodinu neko ukrade novac. Saznavši da u tom i tom selu ima Doktor Sveznalica koji zasigurno zna ko mu je ukrao novac, odveze se tamo i upita ga je li on Doktor Sveznalica.

– Da, to sam ja! – potvrdi Sveznalica!

– Dođite onda sa mnom, pa mi pronađite novac.

– Dobro! – pristane Sveznalica. – Ali sa mnom mora poći i moja žena Greta.

Gospodin bijaše sporazuman; pusti ih oboje da sjednu u kola i svi se zajedno odvezu.

Kad stigoše u plemićki dvor, stol je već bio postavljen i Doktor Sveznalica i njegova žena Greta su najprije morali ručati.

Kad je došao prvi sluga sa zdjelom punom ukusnih jela, gurne seljak svoju ženu i šapne:

– Greta, ovo je prvi! – misleći pritom na onoga koji je donio prvo jelo.

Sluga je mislio da to znači prvi kradljivac, pa, kako je doista i bio, uplaši se i upozori vani svoje prijatelje:

– Doktor zna sve, nastradat ćemo; rekao je da sam ja prvi.

Drugi se sluga nije usudio ući, ali je morao; pa kad je došao sa svojom zdjelom, gurne seljak svoju ženu:

– Greta, ovo je drugi!

I taj se sluga preplaši te se požuri da što prije iziđe. I trećemu nije bilo bolje; seljak će opet svojoj ženi:

– Greta, ovo je treći!

Četvrti sluga donese pokrivenu zdjelu i gospodin, kako bi iskušao doktora, reče mu neka pokaže svoju vještinu i kaže što se nalazi u zdjeli. U zdjeli su bili rakovi.

Seljak dobro promotri zdjelu, ali nije znao što da kaže, pa promrmlja:

– Ah, jadan li sam ja Rak!

Kad je to gospodin čuo, usklikne:

– Eto, zna on, pa će zasigurno znati i kod koga su moji novci.

Sluga se uplaši i namigne Doktoru da na trenutak iziđe. Kad je izišao, priznaše sva četvorica da su ukrali novac i još izjaviše da će njemu predati novac, pa i lijepu nagradu, ako ih ne oda, jer bi inače nastradali. Ujedno mu pokažu i gdje je novac sakriven.

Doktoru je to bilo dovoljno: uđe, sjedne za stol i reče:

– Gospodine, vrijeme je da u svojoj knjizi potražim gdje se nalazi novac.

Peti se sluga do tad zavukao u peć da čuje ne zna li Doktor još štogod. Ovaj je listao u svoju početnicu tražeći pijetla, pa kako ga nije mogao odmah naći, ljutito će:

– Ti si svakako unutra; moraš van!

Sad je onaj sluga u peći mislio da Doktor misli na njega, pa skoči iz peći uplašen i zaviče:

– Ovaj čovjek zna sve!

Na to Doktor Sveznalica pokaže gospodinu gdje se nalazi novac, a da nije odao kradljivaca. I od gospodina i od sluga dobije nagradu i postane znamenit čovjek.