Pet savjeta kako motivisati dijete da uči

Nedostatak motivacije za učenje najčešći je problem s kojim se susreću učenici i roditelji. Roditelji griješe tjerajući svoje dijete da uči kada ono to ne želi i nije spremno za to, umjesto toga porazgovarajte sa svojom djecom i riješite problem i na njima prihvatljiv način.


child

Učite kroz igru
Igra je jedinstveni pedagoški alat. Ako dijete ne želi učiti ili mu nešto ne ide, uvijek možete osmisliti igru kojom ćete ispuniti zadatak. To mogu biti takmičarske intelektualne igre. Uspoređujući se sa protivnikom ili suprotnim timom, djeca lakše uočavaju praznine u svom znanju, što potiče njihovu aktivnost. Igra ne podrazumijeva standardno procjenjivanje učenika pa je moguće potaknuti zanimanje i učenika koji inače zaostaju.

Podržavajte dijete u njegovim hobijima
Nemojte nametati svoje omiljene aktivnosti, pustite dijete da slijedi svoj hobi. Pomozite djeci da otkriju skrivene talente ili razviju postojeće, neka slobodno izaberu ono što ih fascinira.

Male, a ne velike nagrade
Potaknite dijete, pohvalite njegov rezultat, ali nemojte to činiti novcem i skupim darovima. Inače će doći vrijeme kad će vam dijete poželjeti „prodati” rezultate svog rada po višoj cijeni.

Više se interesujte za ono što dijete radi u školi, a manje za ocjene koje dobija
Pokažite djetetu kako primijeniti stečena znanja. Što je češće moguće potaknite djecu na razmišljanje i raspravu. Dijete ne mora biti odličan učenik, ima pravo na loše ocjene. Ako se i samo uznemirilo zbog dvojke, podržite ga i ne grdite ga. Vaša je dužnost da podržavate svoje dijete.

Smanjite stres
Ispričajte djeci kako ste vi u svoje vrijeme prevladali poteškoće u školi i kako ste se nosili s teškim zadacima. Objasnite šta ste to postigli nakon što ste prevladali određene prepreke. Govorite o svojim neuspjesima i strahovima. Dijete uvijek treba znati da će biti saslušano i da njegovi problemi neće biti preuveličani, piše Školskiportal.hr. 

Motivacija za učenje ne razvija se preko noći, za nju je potrebno truda
Ne pokušavajte motivisati dijete dalekim i spektakularnim ciljevima, koje u svojoj dobi ne može shvatiti. Svaki roditelj mora znati koji je potencijal njegovog djeteta. Pokušajte otkriti njihove talente, dajte im priliku da se dokažu. Potražite u svojoj djeci majstore bilo koje vrste aktivnosti, pokažite svojim primjerom da se stalno uče nove stvari i da je život prepun zanimljivosti.